werkwijze

Er zijn meerdere manieren om aan een ‘probleem’ te werken:

• Individueel
• Met partners
• Met het gezin
• Via gesprekken
• Via creatieve expressies
• Via Psych K
• Via NLP

Er zijn meerdere invalshoeken om naar het ‘probleem’ te kijken:

• Vanuit welk gezin kom ik: wat zijn er de gewoonten, waarden, tradities die van generatie op generatie gelden?
• Vanuit het systeem waarin ik leef: hoe functioneert het? Welke rol heb ik erin?
• Vanuit het denken: hoe denk ik? Wat neem ik voor waar aan? Bij welke manieren van denken kan ik helemaal niet bij? Wat zijn mijn overtuigingen?
• Vanuit het handelen: welke gedrag stel ik? Met welk gedrag behaal ik het gewenst effect? • Vanuit het gebeuren: wat voel ik? Wat voel ik niet?

Therapeutische stromingen die hierin hun steentje kunnen bijdragen en die deel uitmaken van de Interactionele Vormgeving:

Jungiaanse therapie, Client-centered therapy, Gestalttherapie, Psychosynthese, Contextuele therapie, Communicatie en Systeem therapie, Gedragstherapie, Cognitieve therapie, Integrale psychotherapie, NLP, Bio-energetica en Transpersoonlijke psychotherapie.

Therapeutische technieken die hiertoe kunnen bijdragen:

Familieopstelling, Voice Dialogue, Sociaal Panorama, Mindfulness, Sandplay, Psych K.