therapie?

Wat is therapie?

Therapie is een proces waardoor een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kan ontstaan.
Dankzij therapie overleef je niet meer, je leeft voluit!
Nu kan je eindelijk zeggen:

‘ik voel me beter,
ik overleef niet enkel,
maar ik lééf en heb een doel !’

Of metaforisch gezegd: de therapeut kan vergeleken worden met een gereedschaps–winkelier, the owner of a ‘toolshop’!
Kom je door het leven terecht in een situatie, die totaal nieuw voor je is en/of waarin je vast zit dan kan het zijn dat je als het ware nog niet het juiste gereedschap in huis hebt om eraan te sleutelen.
Deze sleutel kan je vinden door in therapie te gaan.

Wat is mijn visie als therapeute?

Ik ben therapeute in de Interactionele Vormgeving.
Eind jaren 80 is deze visie ontstaan om een zo efficiënt mogelijk antwoord te kunnen bieden aan de hulpvraag van de cliënt in onze maatschappij. Centraal in deze benadering staat de relatie tussen cliënt en therapeut. Er worden samen meer adequate manieren van in het leven staan bekeken en geëxploreerd. Vanuit het heden wordt gekeken naar de ontstaansgronden in het verleden en wordt de cliënt uitgenodigd om te dromen over de toekomst. Enerzijds worden trauma’s, moeilijkheden verwerkt en anderzijds worden doelen in het heden en de toekomst gesteld, voorbereid en uitgewerkt. De competenties van de cliënt worden (h)erkend en gestimuleerd.

Ik spreek niet over fouten of tekortkomingen. Ik noem het leermomenten: doordat iets niet loopt zoals we het zouden willen, kunnen we gaan kijken naar hoe wel het gewenste resultaat bereikt kan worden. Hoe meer leermomenten we hebben hoe verder we in onze ontwikkeling komen.

Ik geloof erin dat elk individu over die bekwaamheden beschikt die hij/zij nodig heeft om te kunnen leven. Het kan echter zijn dat omwille van omstandigheden deze nog niet herkend en ontwikkeld zijn. In het therapeutisch proces kunnen deze aangeboord en geëxploreerd worden.