terugbetaling

Christelijke Mutualiteit

50% van betaald honorarium wordt terugbetaald tot max 30€/6 sessies per jaar voor jongeren tot 25j die rechthebbend zijn voor kinderbijslag. Behandeling door psychotherapeut die een overeenkomst hebben met CM.

 


Onafhankelijk Ziekenfonds

Geeft een tussenkomst voor schoolplichtige kinderen (tot 18 jaar) die een psychotherapeutische behandeling volgen voor bepaalde problematiek.

 


Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Geeft een tegemoetkoming voor psychotherapie voor iedereen ongeacht de leeftijd 10 euro per raadpleging met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.
Het maximum van 50 euro geldt voor psychotherapie en dieëtbegeleiding tezamen. De behandeling gebeurt bij een erkende psycholoog, een master in de orthopedagogie of een master in de psychologie.


Partena

Geeft een terugbetaling voor psychotherapie voor jongeren tot 18j van 15€ per sessie. De terugbetaling gebeurt indien behandeling door een opgeleide psychotherapeut gebeurd.


Werkgevers

Er zijn Werkgevers die via Extra aangeboden ziekteverzekeringen ook therapeutische sessie terugbetalen. Informeer hiervoor bij je werkgever!